Close

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekrytointirekisteri

Asiakasrekisteri

Pihanallet Oy - Rekisteri ja tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Pihanallet Oy
Y-tunnus: 3182038-6
Postiosoite: Luotipussi 16, 40630 Jyväskylä


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Hannu Kemppainen
Puhelin: +385405507382
Sähköposti: hannu.kemppainen@pihanallet.fi


3. Rekisterin nimi

Pihanallet Oy / Asiakasrekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

– asiakkuuden tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja hallinnointi

-analysointi ja tilastointi

-rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen

-rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen.

-markkinatutkimukset

-muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.


5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteröidyn perustiedot, kuten:


 • etu- ja sukunimi

 • yhteystiedot (esimerkiksi postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

 • yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ammattia tai asemaa työyhteisössä koskevat tiedot

 • asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten: rekisterinpitäjän palveluja koskevat rekisteröitymistiedot,

 • ostamista koskevat tiedot, kuten ostettuja tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot

 • asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien mahdolliset puheluiden taltioinnit

 • palautteet ja reklamaatiot, mukaan lukien virhe- ja tuotevastuuseen liittyvät tiedot

 • rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutiedot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja

 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän markkinointitoimenpiteisiin.

Tietoja saadaan myös rekisterinpitäjän verkkokaupan tai muiden sähköisten palveluiden välityksellä, jolloin tietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tällaista tietojen luovuttamista. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen omaan suoramarkkinointirekisteriinsä.

Muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja mm. tilastointi- ja analysointitarkoituksiin siten, etteivät luovutettava tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.


8. Tietojen siirto

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos siirto on kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tällöin henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Tarkastus-, kielto, ja korjausoikeus

Jos olet muuttanut mieltäsi siitä, että voimme Brand Team Finland Oy:llä käsitellä tietojasi, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen. Voit myös pyytää tietojasi tarkistettavaksi tai vaatia niiden poistamista tai korjaamista. Tarkastuspyyntö tarvitaan kirjallisena ja allekirjoitettuna, tai se voidaan tehdä henkilökohtaisesti toimistollamme.

Voit myös kieltää tietojesi käsittelyn ja luovuttamisen suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä meihin.


Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä

Evästeitä käytetään moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyy esimerkiksi sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Sivustoa seurataan kolmannen osapuolen palveluilla. Näitä ovat esimerkiksi Google Analytics ja Hotjar. Ne tilastoivat tietoa mm. käyttäjämääristä, sivuston selailutavasta ja käytetyistä laitteista. 


Lisäksi sivusto sisältää kolmannen osapuolen markkinointipalveluiden evästeitä. Näitä ovat esimerkiksi Facebook ja Google AdWords. Evästeet kerää tietoja käyttäjän kiinnostuksen kohteista, iästä ja sijainnista.


Muita palvelun kerääviä tietoja ovat:

 • käyttäjän IP-osoite

 • kellonaika

 • käytetyt sivut

 • selaintyyppi

 • mistä verkko-osoitteesta sivulle on tultu

 • miltä palvelimelta sivulle on tultu

 • mistä verkkotunnuksesta sivulle on tultu.


Yksittäisiä henkilöitä analytiikan joukosta on mahdotonta selvittää. Evästeitä käytetään lisäksi mm. sivuston rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistarkoituksissa.


Evästeiden poisto ja estäminen

Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun evästeet voit estää halutessasi selaimeesi asennettavalla lisäosalla. Muut evästeet voit poistaa tai estää käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Huomaathan, että jotkut toiminnot tarvitsee toimiakseen eväisteitä. Pihanallet Oy ei takaa sivuston täysmittaista toimivuutta, mikäli evästeiden käyttö sivustolla estetään.


Selosteen päivittäminen

Selosteeseen tehdään päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toiminnan kehittyessä, tietosuojaperiaatteiden päivittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Muutokset on voimassa, kun ne on julkaistu.


Kysy tarjous palveluistamme

Yritys | Piha- ja viherrakentaminen Piharakennus | Viherrakennus | Salaoja | Hulevesi | Suunnitelu | Tutkimukset | Salaoja |